Important KSC article MBD & PMI Test part

RED PAPER: BRAINPORT START YOUR GROW ENGINES! MODEL VOOR STRUCTURELE GROEI VAN HET MKB

Carl Heskes

EXECUTIVE SUMMARY

RED PAPER

[Ook hierin beschreven de werking van het Knowledge Sharing Centre]

Kosten noch moeite zijn gespaard om aan te tonen dat een Top Economy absoluut noodzakelijk is voor het behoud van onze krachtige innovatieregio. Een duidelijke en terechte opdracht die dient te worden uitgevoerd. Door wie? En hoe? Hoe gaat de toptech-regio Brainport een Top Economy realiseren terwijl het economisch steeds meer leunt op het mkb? En terwijl haar innovatievermogen steeds verder onder druk staat?

Om te komen tot antwoorden op deze vragen heb ik de situatie nader verkend. Op basis daarvan schets ik een oplossingsrichting, met in het hart een model voor structurele groei van het mkb.

Het Knowledge Sharing Centre is een voorbeeld dat de grow engine-principes wil benutten om te komen tot een verbeter- en innovatiecyclus binnen het technisch mkb. Dit heeft tot doel de creatie van een permanent sterke innovatieve supply chain om technology leaders zoals ASML te kunnen blijven steunen bij het verstevigen van hun vooraanstaande posities in de hightechwereld.

Deze Red Paper is, naast een prikkelende boodschap, een expliciete uitnodiging om de discussie rondom en de constructie van de Top Economy aan te gaan. De website www.growengines.nl  vormt de eerste landingsbaan voor reacties en andere bijdragen.

Aandacht vragen voor een effectievere regiotactiek in dagen van economische voorspoed, voelt wellicht wat vreemd aan. Toch is dit hét moment om aan de slag te gaan met het versterken van ons regionale prestatievermogen.

Veel leesplezier en beste groet,

Carl Heskes

KSC Wheel

Why a Knowledge Sharing Centre?

Things are running rather smoothly in the high tech manufacturing industry. Even so, this is no guarantee for the future. Collaboration based on knowledge sharing will brings us the new future.

The KSC is the connector between companies from the design and manufacturing industry, which bundles knowledge in an accessible way to achieve joint growth and collaborations on a trusted basis.

Read more

Also visit our other websites

X