Member

Deelname als member van het platform

Participation as a member of the platform

Er wordt voor uw organisatie een stukje website ingericht waar iedereen kan zien waar uw bedrijf voor staat. Uw spcialismes worden omschreven zodat andere uw waarde kunnen inschatten. Ook zullen alle gegevens daar gevonden kunnen worden zodat men contact met uw mensen kan opnemen. Zo wordt de eertse stap in samenwerking gezet.

A piece of website will be set up for your organization where everyone can see what your company stands for. Your specialisms are described so that we can estimate your value. All data will also be found there so that people can contact your people. This is how the first step is taken in collaboration.

Membership

Lid worden betekent niet alleen maar zichtbaar worden op dit KSC-platform, maar ook voortbouwen op de ideeën van de visie van het Kennisplatform.

Bent u het eens met onze visie en bent u bereid deze vergoeding te betalen, stuur ons een e-mail en wij nemen met u contct op. Op naar een mooi platform initiatief.

Becoming a member does not only mean becoming visible on this KSC platform, but also building on the ideas of the Knowledge Platform’s vision.

If you agree with our vision and are willing to pay this fee, send us an email and we will contact you. On to a great platform initiative.

info@knowledgesharingcentre.nl