KSC Vision

Independent and Non profit

Het Knowledge Sharing Centre is een in Nederland opgericht onafhankelijk zichzelf financieel ondersteunend platform waarin kennisborging en kennisdeling zodanig wordt gefaciliteerd dat de ketens van de Nederlandse maakindustrie wereldwijd concurrerend en succesvol kunnen presteren.

The Knowledge Sharing Centre is an independent platform that can support itself financially, set up in the Netherlands in which knowledge assurance and knowledge sharing are facilitated in such a way that the chains of the Dutch manufacturing industry can perform globally competitively and successfully.

Samenwerking en solidariteit, vertrouwen, gelijkwaardigheid en resultaatgerichtheid zijn cruciale kernwaarden.

Collaboration and solidarity, trust, equality and result orientation are crucial core values.