Innovators

Innovators

Is samenwerken ook jouw drive? Geloof jij ook dat je samen verder komt dan alleen? Het doel van het KSC is om samen de nieuwe toekomst mogelijk te maken.

We zijn op zoek naar bedrijven die ons initiatief als innovator willen ondersteunen. Deze groep bedrijven of mensen zullen samen het innitiatief verder gaan voorm geven. Ze geloven in de bedoeling van het initiatief, omarmen het en geven het de financiële steun die het nodig heeft. We hebben vier verschillende deelnamemogelijkheden voor innovators voor u gecreëerd.

Als u het Knowledge Sharing Center-initiatief zou willen steunen, laat het ons dan weten en wij nemen contact met u op.

info@knowledgesharingcentre.nl

 

Is collaboration also your drive? Do you also believe that together you can go further than alone? The objective of the KSC is to allow the new future together.

We are looking for companies that want to support our initiative as innovators. This group of companies or people will together give the initiative further shape. They believe in the intent of the initiative, embrace it and give it the financial support it needs. We’ve created four different innovator participation opportunities for you.

Als u het Knowledge Sharing Center-initiatief zou willen ondersteunen, laat het ons dan weten en wij nemen contact met u op.