Important KSC article MBD & PMI Test part

The Flywheel

Knowledge Sharing Centre

Do we enable cross-border collaboration?

 

In de vorige post vertelde we dat we iets moesten veranderen om tot effectiviteit te kunnen komen. We besloten verschillende divisies in te gaan richten die ieder hun eigen doel hebben maar die middels de juiste samenwerking het grotere doel van het Knowledge Sharing Centre kunnen neerzetten. Inmiddels hebben we de onderstaande divisies ingericht en die hebben allemaal hun eigen website gekregen en zijn uiteraard aan elkaar verbonden.

Platform
Academy – Events – Projects

De volgende stap was natuurlijk het opzoek gaan naar organisaties die ons willen steunen in de opzet en onderhoud van zo’n divisie. Ook hier zijn we inmiddels de eerste stappen aan het zetten. Overleg is hier natuurlijk wel noodzakelijk want samenwerken betekent dat we geen concurrente kunnen en mogen uitsluiten. We moeten het DNA van het KSC behouden, samenwerking en solidariteit, vertrouwen, gelijkwaardigheid en resultaatgerichtheid zijn cruciale kernwaarden die voor de stichting erg belangrijk zijn. Dit is immers gebleken uit het onderzoek van de TU/e van 2021. LINK

 

 

Belangrijk voor de toekomst van het platform zal de samenwerking zijn tussen de verschillende organisaties die verantwoordelijk willen zijn voor de verschillende divisies. Hieronder een schets van hoe de organisatie tussen de verschillende organisaties eruit ziet. Bestuursadviseurs zullen ervoor moeten zorgen dat de doelstelling van het platform blijft bestaan.

English

In the previous post we mentioned that we had to change something to be effective. We decided to set up different divisions, each with their own goal, but which can achieve the greater goal of the Knowledge Sharing Center through the right cooperation. We have now set up the divisions and they all have their own website and are of course linked to each other.

Platform
Academy – Events – Projects

The next step was of course looking for organizations that would like to support us in setting up and maintaining such a division. Here we are now taking the first steps. Consultation is of course necessary here because cooperation means that we cannot and should not exclude a competitor. We must retain the DNA of the KSC, cooperation and solidarity, trust, equality and a focus on results are crucial core values that are very important to the foundation. After all, this has become apparent from the TU/e research of 2021. LINK

KSC Wheel

Why a Knowledge Sharing Centre?

Things are running rather smoothly in the high tech manufacturing industry. Even so, this is no guarantee for the future. Collaboration based on knowledge sharing will brings us the new future.

The KSC is the connector between companies from the design and manufacturing industry, which bundles knowledge in an accessible way to achieve joint growth and collaborations on a trusted basis.

Read more

Also visit our other websites

X