Meeting reports – 31 October 2018 – Sioux CCM

Patrick Dooms

Department Manager Mechanics at Sioux CCM

Het was zeker een goed bestede middag.

 

Korte review:

  • Goede samenstelling van de groep met vertegenwoordiging van de verschillende gebieden waardoor ook de verschillende inzichten op kennisdeling goed aan bod kwamen
  • Zeker ook de vertegenwoordiging van de opleidingsinstituten was belangrijk.
  • Mooi om de best practice te zien in de presentatie van Nicol (van Hoof groep). Goede concrete invulling van het idee achter KSC wat Arno presenteerde (en ik in een eerdere vorm al had gezien).
  • Omdat eigenlijk iedereen het nut en de noodzaak van kennisdeling (en borging) ontstaan ook niet de scherpe discussies. Meer bevestiging van je eigen inzichten en mening.
  • Mij ontbreekt nog het beeld “Wat is er nodig voor succes?” en “Hoe ziet dat succes er dan uit?”. Die 2 vragen zijn voor mij belangrijk om te kunnen bepalen wat er gedaan moet worden en welke rol ik en wij als Sioux CCM kunnen spelen.
  • Ik had graag gezien dat Josette Gevers (TUe) meer platform had gekregen. Rondom kennisdeling, kennismanagement en samenwerking is al heel veel onderzoek gedaan en het is een gouden kans voor het team dat Josette aan boord is. De rest van de groep komt uit de techniek en het technisch onderwijs en spreekt vooral uit eigen inzichten en ervaring. Ik heb zelf zeker affiniteit en een klein beetje ervaring met kennisdeling en –borging maar een specialist ben ik absoluut niet. En ik ga er van uit dat dat voor de rest van de groep ook geldt.

Wellicht was het daarom goed geweest om haar vanuit haar kennisgebied laten presenteren wat de onderliggende (basis) theorie is, lessons learned, de do’s en dont’s, valkuilen, best practices, succesfactoren, enz. Dan heb je alvast een mooi fundament waarop we verder kunnen bouwen.

  • De discussies die ontstonden tijdens de presentaties van de 4 groepen waren erg waardevol. Daar werden zaken scherper en concreter van.
  • Locatie was goed gekozen. Mooie ruimte in een opvallend gebouw
  • Prima time-management van de dagvoorzitter

 

Bedankt voor de organisatie en ik zie uit naar de vervolgstappen van het KSC.