Download PDF

Introduction

Om robuust te zijn voor de toekomst is het te overwegen om kennisborging binnen uw organisatie een belangrijke plek te geven.

Links

Was this helpful? Please share this with your colleagues and friends:

Visie en kennisborging:

Visie:
De term visie verwijst naar het gewenste lange termijnperspectief van een organisatie. Er is slechts één visie per organisatie. De visie wordt afgeleid van, en is in overeenstemming met de missionstatement. Missie en principes vormen samen de visie.: Wikipedia

Langs het hebben van een duidelijke visie om het lange termijnperspectief van een organisatie duidelijk vast te leggen is het niet onverstandig om kennisborging daar direct langs te laten lopen.

We leven in een kennis maatschappij waar het hebben van de juiste kennis direct langs de plannen van een organisatie dienen te worden geprojecteerd. Als kennisborging en deling door de gehele organisatie worden meegenomen zal je organisatie de juiste sterkte krijgen.

Een visie zorgt voor de juiste gekozen richting en kennis -borging en -deling zorgt voor de juiste inhoud om die richting mogelijk te maken.