Kees de Schipper

Ir Kees de Schipper (Sectorspecialist industrie Rabobank groep)

 

De Rabobank ziet net als KSC onderlinge samenwerking als beste middel om haar doelen te bereiken. Samen sta je immers sterker dan alleen. Vanuit die coöperatieve gedachte richten we, waar ter wereld we ook actief zijn,  onze producten en diensten in.