Academy Briefing

Waarom

 • De meeste organisaties worstelen met de begrippen ‘kennisborging en kennisdeling’.
  Ze:

  • zien het directe belang en voordeel niet e/o,
  • weten niet goed hoe deze effectief voor hun organisatie en ‘supply-chain’ in moeten zetten,
  • beseffen wel vaak de noodzaak van ‘samenwerking’ bij nieuwe ontwikkelingen,
  • kunnen zelfstandig de nieuwste ontwikkelingen niet bijbenen.

Wat

 • DOEL:
  De KSC Academy biedt ondertseuning bij het inrichten binnen organisaties van interne kennisborging & -deling om vervolgens desgewenst externe kennisdeling te faciliteren binnen de keten e/o strategische partners.

Hoe
Aanbod & Waardepropositie

 • Ondersteuning voor kennisborging en kennisdeling door de volgende dienstverlening:
  • Bewustwordingsprogramma (rondom thema’s WAAROM & WAT)
   • Vorm: via website (content, deels open source, deels gesloten “member”-gedeelte)
  • Training & Opleiding (rondom thema’s WAT & HOE) (deels standaardaanbod deels maatwerk)
   • Vorm: zowel fysiek als digitaal
  • Coaching (rondom thema’s (BLOKKADES, VERTROUWEN, CULTUUR, VERANDERING, INNOVATIE) (maatwerk, zowel individuele- als teamcoaching)
   • Vorm: zowel fysiek als digitaal

Vanaf wanneer

 • Ondersteuning voor kennisborging en kennisdeling door de volgende dienstverlening:
  • Bewustwordingsprogramma (rondom thema’s WAAROM & WAT)
   • Vorm: via website (content, deels open source, deels gesloten “member”-gedeelte) à VANAF Q1-2022
  • Training & Opleiding (rondom thema’s WAT & HOE) (deels standaardaanbod deels maatwerk)
   • Vorm: zowel fysiek als digitaal à VANAF Q1-2022
  • Coaching (rondom thema’s (BLOKKADES, VERTROUWEN, CULTUUR, VERANDERING, INNOVATIE) (maatwerk, zowel individuele- als teamcoaching)
   • Vorm: zowel fysiek als digitaal à VANAF OKTOBER 2021